O mnie

Dowiedz się więcej na mój temat


Profesor Tomasz Rogula jest specjalistą chirurgii metabolicznej, bariatrycznej, laparoskopowej i ogólnej. Jest obecnie profesorem Uniwersytetu Case Western Reserve w Cleveland, USA oraz profesorem dwóch polskich uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz konsultantem w Hamad Medical Corporation w Katarze i w Mediclinic w Abu Dhabi.

Prof. Rogula jest Kierownikiem Zakładu Chirurgii Mało-inwazyjnej i Robotowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Ordynatorem prywatnej Kliniki amerykańskiej IBC Clinic w Cleveland, USA. Oprócz pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, przyjmuje i operuje pacjentów w prywatnym Szpitalu na Klinach w Krakowie.

Profesor Tomasz Rogula jest byłym Dyrektorem Centrum Chirurgi Metabolicznej oraz ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Cleveland, USA. Pracował przez 10 lat w Cleveland Clinic, USA, która jest jednym z 2 najlepszych szpitali amerykańskich. W czasie swojej pracy w Cleveland Clinic utworzył i kierował pierwszym Ośrodkiem Robotowej Chirurgii Bariatrycznej. Za swoje osiągnięcia otrzymał dwukrotnie nagrodę prezydenta Cleveland Clinic.

Profesor Rogula jest Prezesem i założycielem Międzynarodowego Klubu Bariatrycznego - jednej z największych światowych organizacji zrzeszających ponad 7000 ekspertów z całego Świata. Jest nauczycielem wielu pokoleń lekarzy w czasie swojej pracy w Polsce i USA, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi autorskie wykłady dla studentów z Polski i USA.

Profesor Rogula jest autorem pierwszego podręcznika nt Unikania i Leczenie Powikłań w Chirurgii Bariatrycznej wydanego w 2018 na Uniwersytecie w Oxfordzie. Jest również autorem 23 rozdziałów w innych podręcznikach wydanych na całym świecie. Jest autorem blisko 60 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokim Impact Factor oraz ponad 300 doniesień zjazdowych. Jest wykładowcą regularnie zapraszanym na sympozja w USA, Kanadzie, Meksyku, Chinach, Indiach, Iranie, Dubaju, Katarze, Wielkiej Brytanii, Francji, i w wielu innych krajach.

Bieżące afiliacje i zatrudnienia:
1. Associate Professor of Surgery: Case Western Reserve University School of Medicine, CLEVELAND, OH. USA
2. Profesor Nadzwyczajny Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, KRAKÓW
3. Kierownik Ośrodka Chirurgii Małoinwazyjnej i Robotowej, Szpital Uniwersytecki, KRAKÓW
3. Profesor Nadzwyczajny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, KIELCE
5. Konsultant, International Robotic Hospital, DUBAI, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
6. Konsultant, Hammad Medical Corporation, KATAR
7. Dyrektor i Ordynator, IBC Clinics, Cleveland, OH, USA
8. Konsultant, Mediclinic, ABU DHABI.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

1. American College of Surgeons, Fellow
2. American Society for Bariatric and Metabolic Surgery, Fellow
3. International Bariatric Club, Założyciel, Prezydent
4. American Medical Association
5. Towarzystwo Chirurgów Polskich

Licencje i prawa wykonywania zawodu:

1. Nostryfikacja dyplomu lekarza na USA (2004)
2. Licencja stanowa Ohio, USA
3. Licencja stanowa Pennsylvania, USA
4. Licencje stanowa Floryda, USA
5. Licencja lekarska (GMC Registration - konsultant) Wielka Brytania
6. Licencja lekarska DUBAI
7. Licencja lekarska ABU DHABI
8. Licencja lekarska, KATAR
9. Prawo wykonywania zawodu, Rzeczpospolita Polska

Przebieg Kariery zawodowej:

1. Studia na wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ: Specjalizacja z chirurgii ogólnej I i II stopnia 2003.
2. Praca na stanowisku asystenta, III Klinika Chirurgii CMUJ
3. Doktorat: The Thyroid Blood Perfusion in Graves Disease. 2005.
4. Habilitacja: Chirurgiczne Leczenie otyłości i chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem mało-inwazyjnych technik laparoskopowych. 2016.
5. Post-Doctoral Research Fellowship, Mont Sinai Hospital New York, USA (kierownik: Prof. Michel Gagner)
6. Research Fellowship University of Pittsburgh Medical Center (kierownik: Prof. Philip Schauer)
7. Clinical Fellowship University of Pittsburgh Medcial Center (kierownik: Prof. Philip Schauer)
8. Associate Professor of Surgery - Cleveland Clinic2006 - 20159. Associate Professor of Surgery Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland USA: 2015 - obecnie
10. University Hospital Cleveland OH: Ordynator, Chirurgia Ogólna, Co-Dyrektor: Chirurgia Bariatryczna, Dyrektor Centrum Chirurgii Metabolicznej, Cleveland, USA
11. Profesor, Kierownik Ośrodka Chirurgii Małoinwazyjnej i Robotowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 2018 - obecnie
12. Profesor, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2014 - obecnie.

Wyróżnienia i granty:
1. Wynalazca roku 2010 - Cleveland Clinic
2. Wynalazca roku 2011 - Cleveland Clinic
3. Wybitny Nauczyciel Akademicki Case Wester Reserve University School of Medicine, Cleveland USA - 2012. Grant naukowy: Ultrasound evaluation of thyroid microvasculature in Graves’ Disease. (2000)
5. Grant Naukowy: Intuitive Surgical: Robotic stapler-less sleeve gastrectomy – (2014)
6. Nagroda specjalna Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Szczególne osiągnięcia:

1. Pierwsza w Cleveland Clinic operacja Robotic Gastric Bypass 2008.
2. Utworzenie Programu Robotowej Chirurgii Bariatrycznej w Cleveland Clinic 2009.
3. Utworzenie i kierowanie International Bariatric Club (6000 członków, Afiliacja z Oxford Uniwersity)
4. Autor podręcznika: Prevention and Managament of COmplications in Bariattric Surgery

Działalność naukowa:
1. 58 artykułów w zagranicznych czasopismach z wysokim IF
2. Autor 23 rozdziałów książek
3. Ponad 300 doniesień zjazdowych i abstraktów.
4. Ponad 150 zaproszeń do wygłoszenia wykładów na zagranicznych i polskich kongresach

Specjalizacje

 • Chirurgia ogólna
 • Gastroenterologia

Edukacja

 • Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum, Krakow
 • Mount Sinai School of Medicine, New York, USA
 • University of Pittsburgh, USA

Znajomość języków

 • angielski
 • hiszpański
 • rosyjski
 • polski

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktycznej rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wynalazca roku 2010 - Cleveland Clinic, USA
 • Wynalazca roku 2011 - Cleveland Clinic, USA
 • Wybitny Nauczyciel Akademicki Case Wester Reserve University School of Medicine, 2012 Cleveland USA

Publikacje

 • Safety of laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass in elderly patients - analysis of the MBSAQIP. Surg Obes Relat Dis. 2018 Sep;14(9):1276-1282
 • Application of HARM Score to Measure Surgical Quality and Outcomes in Bariatric Patients. Janik MR, Mustafa RR, Rogula TG, Alhaj Saleh A, Abbas M, Khaitan L. Obes Surg. 2018 Sep;28(9):2815-2819. doi: 018-3253-5
 • Does Robotic Roux-en-Y Gastric Bypass Provide Outcome Advantages over Standard Laparoscopic Approaches? Rogula T, Koprivanac M, Janik MR, Petrosky JA, Nowacki AS, Dombrowska A, Kroh M, Brethauer S, Aminian A, Schauer P. Obes Surg. 2018 Sep;28(9):2589-2596
 • Does Sleeve Shape Make a Difference in Outcomes? Alhaj Saleh A, Janik MR, Mustafa RR, Alshehri M, Khan AH, Kalantar Motamedi SM, Rahim S, Patel I, Aryaie A, Abbas M, Rogula T, Khaitan L. Obes Surg. 2018 Jun;28(6):1731-1737. doi: 017-3087-6.
 • Safety of Revision Sleeve Gastrectomy Compared to Roux-Y Gastric Bypass After Failed Gastric Banding: Analysis of the MBSAQIP. Janik MR, Rogula TG, Mustafa RR, Alhaj Saleh A, Khaitan L Ann Surg. 2017 Oct 31
 • Case-Control Study of Postoperative Blood Pressure in Patients with Hemorrhagic Complications after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Matched Controls. Janik MR, Rogula T, Kowalewski P, Walędziak M, Matłok M, Brągoszewski J, Kwiatkowski A, Paśnik K.Obes
 • Can Sleeve Gastrectomy "Cure" Diabetes? Long-term Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy in Patients With Type 2 Diabetes. Aminian A, Brethauer SA, Andalib A, Punchai S, Mackey J, Rodriguez J, Rogula T, Kroh M, Schauer PR. Ann Surg. 2016 Oct;264(
 • Weight regain after bariatric surgery-how should it be defined? Nedelcu M, Khwaja HA, Rogula TG. Surg Obes Relat Dis. 2016 Jun;12(5):1129-30
 • Reoperations in bariatric surgery - indications and initial evaluation of postoperative complications. Kuchinka J, Nawacki Ł, Bryk P, Matykiewicz J, Wawrzycka I, Kozieł D, Rogula T, Głuszek S. Pol Przegl Chir. 2016 Mar 1;88(2):87-92
 • Quality of Life and Bariatric Surgery: Cross-Sectional Study and Analysis of Factors Influencing Outcome. Janik MR, Rogula T, Bielecka I, Kwiatkowski A, Paśnik K. Obes Surg. 2016 Dec;26(12):2849-2855.
 • Laparoscopic Three-Port Sleeve Gastrectomy: A Single Institution Case Series. Corcelles R, Boules M, Froylich D, Daigle CR, Hag A, Schauer PR, Rogula T. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2016 May;26(5):361-5.
 • Topic: Inguinal Hernia - Fixation. Wong W, Lo OS, Law WL, Morales-Conde S, Del Agua IA, Macias MS, Reguera J, Camacho V, Barranco A, Crusius T, Kharabi A, Baghavatula S, Khorgami Z, Rogula T, Bouchiba N, Abu Elwafa A, El Bakery T, Akkad M. Hernia. 2015 Ap
 • Most common robotic bariatric procedures: review and technical aspects. Acquafresca PA, Palermo M, Rogula T, Duza GE, Serra E. Ann Surg Innov Res. 2015 Oct 28;9:9.
 • Laparoscopic single-incision gastric bypass: initial experience, technique and short-term outcomes. Zepeda Mejia IA, Rogula T.
 • Ann Surg Innov Res. 2015 Oct 15;9:7. doi: 015-001
 • Comparison of Reinforcement Techniques Using Suture on Staple-Line in Sleeve Gastrectomy. Rogula T, Khorgami Z, Bazan M, Mamolea C, Acquafresca P, El-Shazly O, Aminian A, Schauer P.Obes Surg. 2015 Nov;25(11):2219-24
 • Late surgical complications after gastric by-pass: a literature review. Palermo M, Acquafresca PA, Rogula T, Duza GE, Serra E. Arq Bras Cir Dig. 2015 Apr-Jun;28(2):139-43.
 • Reoperative Surgery for Management of Early Complications After Gastric Bypass. Augustin T, Aminian A, Romero-Talamás H, Rogula T, Schauer PR, Brethauer SA Obes Surg. 2016 Feb;26(2):345-9.
 • Surgical management of gastrogastric fistula. Corcelles R, Jamal MH, Daigle CR, Rogula T, Brethauer SA, Schauer PR. Surg Obes Relat Dis. 2015 Nov-Dec;11(6):1227-32
 • Early surgical complications after gastric by-pass: a literature review. Acquafresca PA, Palermo M, Rogula T, Duza GE, Serra E. Arq Bras Cir Dig. 2015;28(1):74-80.
 • Safety and effectiveness of bariatric surgery in dialysis patients and kidney transplantation candidates. Jamal MH, Corcelles R, Daigle CR, Rogula T, Kroh M, Schauer PR, Brethauer SA. Surg Obes Relat Dis. 2015 Mar-Apr;11(2):419-23
 • Outcomes of a third bariatric procedure for inadequate weight loss. Daigle CR, Aminian A, Romero-Talamás H, Corcelles R, Mackey J, Rogula T, Brethauer SA, Schauer PRJSLS. 2014 Jul-Sep;18(3).
 • Banded Roux-en-Y gastric bypass for the treatment of morbid obesity. Heneghan HM, Annaberdyev S, Eldar S, Rogula T, Brethauer S, Schauer P. Surg Obes Relat Dis. 2014 Mar-Apr;10(2):210-6.
 • Clinical experience with a port-free internal liver retractor in laparoscopic bariatric surgery. Shimizu H, Batayyah E, Rogula T. Obes Surg. 2014 Mar;24(3):478-82.
 • The International Bariatric Club--a worldwide web educational network for bariatric professionals. Khwaja HA, Nedelcu M, Galvao Neto M, Lagardere AO, Schauer PR, Deitel M, Rogula TG. Obes Surg. 2013 Dec;23(12):2121-3
 • Can diabetes be surgically cured? Long-term metabolic effects of bariatric surgery in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Brethauer SA, Aminian A, Romero-Talamás H, Batayyah E, Mackey J, Kennedy L, Kashyap SR, Kirwan JP, Rogula T, Kroh M, Chand
 • Review of Metabolic Surgery for Type 2 Diabetes in Patients with a BMI
 • Malfunction and failure of robotic systems during general surgical procedures. Agcaoglu O, Aliyev S, Taskin HE, Chalikonda S, Walsh M, Costedio MM, Kroh M, Rogula T, Chand B, Gorgun E, Siperstein A, Berber E. Surg Endosc. 2012 Dec;26(12):3580-3.
 • Weighing the evidence for an association between obesity and suicide risk. Heneghan HM, Heinberg L, Windover A, Rogula T, Schauer PR. Surg Obes Relat Dis. 2012 Jan-Feb;8(1):98-107.
 • Laparoscopic bariatric surgery for those with body mass index of 70-125 kg/m2. Eldar SM, Heneghan HM, Brethauer SA, Khwaja HA, Singh M, Rogula T, Schauer PR. Surg Obes Relat Dis. 2012 Nov-Dec;8(6):736-40
 • Incidence and management of bleeding complications after gastric bypass surgery in the morbidly obese. Heneghan HM, Meron-Eldar S, Yenumula P, Rogula T, Brethauer SA, Schauer PR Surg Obes Relat Dis. 2012 Nov-Dec;8(6):729-35
 • Endoscopic findings and outcomes of revisional procedures for patients with weight recidivism after gastric bypass. Yimcharoen P, Heneghan HM, Singh M, Brethauer S, Schauer P, Rogula T, Kroh M, Chand B. Surg Endosc. 2011 Oct;25(10):3345-52
 • Surgeon-performed fluoroscopy conducted simultaneously during all laparoscopic adjustable gastric band adjustments results in significant alterations in clinical decisions. Kroh M, Brethauer S, Duelley N, Rogula T, Schauer P, Chand B Obes Surg. 2010 Feb;2
 • Selective nonoperative management of leaks after gastric bypass: lessons learned from 2675 consecutive patients. Thodiyil PA, Yenumula P, Rogula T, Gorecki P, Fahoum B, Gourash W, Ramanathan R, Mattar SG, Shinde D, Arena VC, Wise L, Schauer P. Ann Surg. 2
 • Laparoscopic partial gastric transection and devascularization in order to enhance its flow. Cuenca-Abente F, Assalia A, del Genio G, Rogula T, Nocca D, Ueda K, Gagner M. Ann Surg Innov Res. 2008 Jul 7;2:3.
 • A complication of Roux-en-Y gastric bypass: intestinal obstruction. Rogula T, Yenumula PR, Schauer PR. Surg Endosc. 2007 Nov;21(11):1914-8
 • Staple-line reinforcement with bovine pericardium in laparoscopic sleeve gastrectomy: experimental comparative study in pigs. Assalia A, Ueda K, Matteotti R, Cuenca-Abente F, Rogula T, Gagner M. Obes Surg. 2007 Feb;17(2):222-8.
 • Laparoscopic gastric bypass with silicone band in a pig model: prevention of anastomotic dilatation -- feasibility study. Nocca D, Gagner M, Abente FC, Del Genio GM, Ueda K, Assalia A, Rogula T, Bertani D Obes Surg. 2005 Apr;15(4):523-7.
 • Laparoscopic liver resection: benefits and controversies. Gagner M, Rogula T, Selzer D.. Surg Clin North Am. 2004 Apr;84(2):451-62.
 • Current status of the laparoscopic approach to liver resection. Rogula T, Gagner M. J Long Term Eff Med Implants. 2004;14(1):23-31
 • Laparoscopic reoperative sleeve gastrectomy for poor weight loss after biliopancreatic diversion with duodenal switch. Gagner M, Rogula T. Obes Surg. 2003 Aug;13(4):649-54.
 • [Medullary thyroid carcinoma--personal observations]. Jamski J, Barczyński M, Konturek A, Rogula T. Wiad Lek. 2001;54 Suppl 1:432-7.
 • [Ultrasonographic evaluation of thyroid tissue perfusion in patients with Graves-Basedow disease as preparation for surgery]. Rogula T, Cichoń S. Folia Med Cracov. 2000;41(3-4):121-9
 • [Intrathoracic goiter as a cause of superior vena cava syndrome]. Cichoń S, Barczyński M, Rogula T. Przegl Lek. 1998;55(11):626-8.
 • [Acute intestinal ischemia in material of the III Clinic of General Surgery, Collegium Medicum at the Jagellonian University]. Konturek A, Cichoń S, Gucwa J, Rogula T. Przegl Lek. 1996;53(10):719-21.

Choroby

 • przepuklina rozworu przełykowego
 • kamica żółciowa
 • otyłość
 • cukrzyca
 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • Operacje bariatryczne
 • Przepuklina pachwinowa
 • Przepuklina brzuszna
 • Przepuklina po ciąży
 • Przepukliny nawrotowe
 • Resekcja rękawowa żołądka
 • Sleeve gastrectomy
 • Ominięcie żołądkowe
 • Mini-Gastric Bypass
 • Gastric Bypass
 • Gastric Banding
 • Gastric baloon
 • Rewizyjne operacje bariatryczne - leczenie niepowodzeń, powikłań
 • Laparoskopowe operacje przepuklin
 • Robotowe operacje przepuklin
 • Laparoskopowa chirurgia bariatryczna
 • Robotowa chirurgia bariatryczna
 • Zespół metaboliczny
 • Bezdech senny
 • Gastroskopia w znieczuleniu
 • Kolonoskopia w znieczuleniu
 • Pobieranie wycinków i biopsja
 • Otwarte operacje przepuklin

Profile

Kontakt

Skontaktuj się ze mną w odpowiedniej dla siebie placówce!


IBC Clinic

Ul. Kremerowska 11
30-131 Kraków, małopolskie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Szpital na Klinach

Józefa Kostrzewskiego 47
30-437 Kraków, małopolskie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Cennik

Ile kosztują moje usługi?


konsultacja chirurgiczna Indywidualnie
USG Od 100 zł
badania chirurgiczne Od 250 zł
USG tarczycy Od 100 zł
kwalifikacja do operacji Od 250 zł
operacja bariatryczna Od 18000 zł
laparoskopia Od 2500 zł
usuwanie zmian skórnych Od 500 zł
konsultacja bariatryczna Indywidualnie
laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego Od 6000 zł
operacja przepukliny Od 8000 zł
USG jamy brzusznej Od 100 zł
USG piersi Od 150 zł
chirurgia bariatryczna Od 18000 zł

Opinie pacjentów

Zobacz wrażenia moich pacjentów


Super zaangażowanie lekarza podczas rozmowy jak i wywiadu. Widać u Pana profesora ogromną wiedzę którą potrafi "przenieść na kartkę" i świetnie zobrazować prostemu człowiekowi, pacjentowi;)
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam Pana Tomasz naprawde wszystko dokładnie wytłumaczył i zaoferowal jeszcze pomoc we wszystkich badanich co bardzo skróci i przyspieszy zabieg.
Pacjent
Pacjent
Nowa jakosc w kontakcie lekarz pacjent w Polsce. Ewidentnie widac profesjonalizm, ogromny szacunek i sposob traktowania pacjenta przeniesiony z amerykanskiej sluzby zdrowia. Pan profesor przyblizyl istotę choroby, obrazujac filmem, chetnie i wyczerpujaco odpowiadal na zadane pytania, to psychicznie uspokaja pacjenta. Czuję, że jestem w dobrych rekach. Dziekuję i gorąco polecam. Zbigniew z Krakowa
Pacjent
Pacjent
Profesjonalizm w każdym aspekcie na najwyższym światowym poziomie Fantastyczny zrozumiały opis zagadnienia
Pacjent
Pacjent
Profesjonalne podejście do pacjenta. Bardzo rzeczowe wyjaśnienie jakie są metody rozwiązania problemu. Polecam.
niznik.lukasgrz
niznik.lukasgrz
Pan Profesor zdiagnozował mnie, a następnie bardzo szczegółowo i przystępnie wyjaśnił wszelkie detale dotyczące schorzenia i koniecznej operacji. Już podczas korespondencji przed wizytą, Pan Profesor wykazywał zainteresowanie i zaangażowanie. Ogromna kultura osobista, życzliwość, uprzejmość to cechy które charakteryzowały wizytę i tego wybitnego specjalistę. Bardzo polecam!
Paulo
Paulo
Pan doktor Bardzo sympatyczny i profesjonalny , chętnie udziala odpowiedzi na wszystkie pytania, serdecznie polecam:)
titut2
titut2

Czy chcesz się umówić na wizytę? Kliknij tutaj by to zrobić!